Sosyokültür nedir?

Çok basitleştirilmiş bir ifadeyle sosyokültür, sosyal amaçların kültürel araçlarla yerine getirilmesi anlamına gelmektedir. Gençlerle projeler için bir yer, mahalle için bir buluşma yeri, sanatçılar ve sivil toplum girişimleri için özgür bir alan, sosyo-politik tartışmalar için bir forum olarak: Sosyokültürel merkezler bizzat aktif olma fırsatı sunmaktadır. Sosyokültür katılımla ilgilidir. Sosyokültür herkes içindir! (Daha fazla bilgi için www.soziokultur.de adresine bakabilirsiniz )

“Sosyokültür” terimi 1970’ler ve 1980’lerdeki gençlik merkezi hareketi tarafından ortaya atılmıştır. Vahşi gecekondular ve otonom merkezler zamanında, gençler sosyal yaşamın kapitalist standartlaşmasına karşı isyan ettiklerinde, kontrol ve geleneklerden uzak, dayanışmacı bir yaşama dair alternatif fikirleri için şehirlerde alan mücadelesi verdiler. Bu özgür alanlar genellikle baskıya karşı mücadele edilmiş, öz-örgütlü bir şekilde yönetilmiş ve zaman içinde birçok “sosyo-kültürel merkez” ortaya çıkmıştır.

Bu geçmişiyle “sosyokültür” her zaman yerleşik kültürel kurumlara karşı bir tasarım olmuştur. Tüketim toplumunun sıkıcılığına ve alternatif yaşam tarzlarının ayrımcılığına karşı yıkıcı bir çelişki. Duisburg’un bir de sosyo-kültürel merkezi vardı: “Eschhaus”. Ancak 1980’lerin sonunda kapatılmasından bu yana, Duisburg’da kendi kendini yöneten bir sosyo-kültürel merkez kurma girişimleri er ya da geç başarısız oldu. O zamandan bu yana, giderek daha fazla sayıda yeni girişim şehirden oda almaya çalıştı.

“Üstüne düzgün bir şeyler giy!” ve “Neden tiyatroya gitmiyorsun!” gibi tepkilerle karşılaşılıyordu ve yakın zamana kadar Duisburg’da da durum aynıydı. Ancak son birkaç yılda ileriye doğru birkaç adım attık! Ruhrort’taki Harmonie pub ve şehir merkezindeki Stapeltor ile www.soziokultur-nrw.de çatı kuruluşunda halihazırda iki üyemiz var. Kendi kendine örgütlenen daha fazla yer ortaya çıkıyor ve daha fazla kolektif gelişmek için alan arıyor.

80’li yıllarda genç bir kuşağın özgürlük mücadeleleri ile günümüzün çoğulcu toplumunda ırkçılık ve cinsiyetçiliğe karşı verilen çeşitli mücadeleler arasında paralellikler görüyoruz. Bu özgürleşme, görünürlük, güvenli alanlar ve kendi kaynaklarına sahip olma ile ilgilidir – kendi kaderini tayin etme hakkı için ve egemen toplumun entegrasyon paradigmasına karşı. Sosyo-kültürü, sömürü ve ayrımcılığın olmadığı bir dayanışma toplumu için birlikte çalışma fırsatı olarak görüyoruz. Bu nedenle, kentteki kültürel çalışmalar için kaynakların adil bir şekilde dağıtılması ve yapısal ayrımcılığın ortadan kaldırılması temel kaygılarımızdan biridir. 

Sosyo-kültürel mekanlar, sanatsal dernekler ve dayanışma girişimleriyle birlikte ağ kurmak istiyoruz. Hedef: Duisburg için daha fazla sosyokültür!

Geçmişle unutulmuş bağları görünür kılmak, birbirine karışmış bugünü çözmek ve geleceğin çoğul toplumu için ortak bir sosyo-kültür fikriyle uğraşmak istiyoruz.

Copyright © 2021 mediaDEVICE